Νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι: το μεγαλύτερο νέο έργο βασικής υποδομής της χώρας

Την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο εξήγγειλε ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ Μ. Χρυσοχοΐδης

Η ελληνική κυβέρνηση αναγγέλλει σήμερα την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα μας οδηγήσει στη δημιουργία και τη λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου του Ηρακλείου στο Καστέλι της Κρήτης που προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το έτος 2019.
​Το νέο αεροδρόμιο αποτελεί το μεγαλύτερο νέο έργο βασικής υποδομής της χώρας που θα γίνει στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το σημερινό αεροδρόμιο, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο σε κίνηση της χώρας.
​Το νέο αεροδρόμιο θα εξυπηρετεί τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. Είναι αναμφισβήτητο ότι το Ηράκλειο χρειάζεται ένα νέο διεθνές αεροδρόμιο. Το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στην Αλικαρνασσό, έχει προ πολλού εξαντλήσει τη δυνατότητά του και τις συνέπειες τις έχουν αισθανθεί όλοι οι επιβάτες, Έλληνες και ξένοι που ταξιδεύουν στην Κρήτη.
​Να σας πω χαρακτηριστικά ότι φέτος ενώ η αύξηση σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας ξεπερνάει το 30%, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, η αύξηση είναι πολύ μικρότερη εξαιτίας της έλλειψης δυνατότητας να φιλοξενήσει περαιτέρω πτήσεις. Γι’ αυτό μια από τις επόμενες ημέρες θα μεταβώ στην Κρήτη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε λύσεις για την επέκταση της δυνατότητάς του να φιλοξενήσει προς το παρόν και άλλα αεροπλάνα.
​Με την έναρξη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα κλείσει. Το Καστέλι θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο αερολιμένα, ο οποίος έχει φτάσει, όπως είπα, σε όρια κορεσμού χωρίς δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης ή ανάπτυξης. Βρίσκεται μέσα στην πόλη του Ηρακλείου με όλες τις συνέπειες στην ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, έχει στερήσει σημαντικές υπεραξίες στο Ηράκλειο και την Κρήτη, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη των αερομεταφορών και του τουρισμού με την πεπερασμένη δυνατότητά του και το χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει.
Το νέο διεθνές αεροδρόμιο της Κρήτης στο Καστέλι, είναι ένα έργο που εκφράζει τη γενικότερη πολιτική και φιλοσοφία αυτού του Υπουργείου, εντάσσεται στο πρόγραμμα ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.
​Αποτελεί μέρος, αν όχι το σημαντικότερο, της νέας αναπτυξιακής προσπάθειας που – μαζί με τους αυτοκινητοδρόμους – δρομολογεί το Υπουργείο μετά από τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη, άμεση ξένη επένδυση στην εθνική οικονομία και γύρω από τη δραστηριότητά του, η οποία θα δημιουργήσει δευτερογενείς νέες επενδύσεις στο αεροδρόμιο και γύρω από αυτό.
​Θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης σε πολλά επίπεδα και ως μηχανισμός ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Θα διασφαλίσει για το ελληνικό δημόσιο μια υπεραξία, ανάλογη με αυτή που σήμερα διαθέτει το δημόσιο μέσω της συμμετοχής του στο αεροδρόμιο της Αθήνας.
​Θα απελευθερώσει σημαντικές υπεραξίες για το Ηράκλειο, την Κρήτη, για την Ελλάδα με την αποδέσμευση της έκτασης που καταλαμβάνει το σημερινό αεροδρόμιο. Θα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό της περιοχής, στην ενίσχυση του εμπορίου και το σημαντικότερο, και το ζητούμενο, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Νέες δουλειές. Μόνιμες θέσεις εργασίας στα χρόνια που θα έρθουν, στο αεροδρόμιο αυτό καθ’ εαυτό καθώς και σε όλες τις συναφείς δραστηριότητες που θα υπάρξουν και θα αναπτυχθούν γύρω από αυτό στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης, στο εμπόριο της ευρύτερης περιοχής.
​Προβλέπεται η ίδρυση πάνω από 1.000 μονίμων θέσεων εργασίας, στο στενό κύκλο των δραστηριοτήτων του αεροδρομίου και επιπλέον 4.000 πρόσθετες θέσεις απασχόλησης που θα στηριχθούν στην τουριστική αγορά.
​Αγαπητοί φίλοι, το νέο αεροδρόμιο θα είναι από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης, θα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που υπαγορεύει η θέση του Ηρακλείου και της Κρήτης ως κεντρικής πύλης εισόδου επισκεπτών στη χώρα.
​Το νέο αεροδρόμιο θα κατασκευαστεί σε μια έκταση 6.000 περίπου στρεμμάτων στο Καστέλι, στα όρια του Δήμου Μίνωα – Πεδιάδος. Όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την απαλλοτρίωση της έκτασης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Το νέο αεροδρόμιο σχεδιάζεται για τις ιδιαίτερες ανάγκες της κίνησης του Ηρακλείου και της Κρήτης. Θα κατασκευαστεί με βάσεις δεσμευτικές, τεχνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σταδιακά θα επεκτείνεται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις εξελίξεις της κίνησης, μέσω μηχανισμών που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης.
​Κατά την έναρξη της λειτουργίας του, το νέο αεροδρόμιο θα έχει ένα διάδρομο μήκους 3.200 μέτρων και θα υποστηρίζεται από όλες τις βασικές και περιφερειακές εξυπηρετήσεις, ανάλογες με αυτές που διαθέτουν τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια της Ευρώπης.
​Θα είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις ανταγωνιστικές συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς όπου απευθύνεται και να αποτελέσει στο μέλλον πόλο έλξης νέων μορφών κίνησης, πέρα από την τουριστική, εποχιακή αεροπορική κίνηση η οποία αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο τμήμα της κίνησης στο Ηράκλειο.
​Παράλληλα θα κατασκευαστούν ως αναπόσπαστο μέρος του έργου, οι δρόμοι σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τους οδικούς άξονες της Κρήτης στο βορρά και στο νότο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι μεταφοράς των επιβατών στα σημεία προορισμού τους.
​Η ελληνική κυβέρνηση θα κατασκευάσει το νέο αεροδρόμιο σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Το μοντέλο αυτό της συνεργασίας που αποτελεί εξέλιξη και βελτίωση του αντίστοιχου πρωτοποριακού μοντέλου του αεροδρομίου της Αθήνας, προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης και ισχυρής εταιρείας αεροδρομίου, στην οποία το ελληνικό δημόσιο παραχωρεί το δικαίωμα χρηματοδότησης, μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του αεροδρομίου και ταυτόχρονα διατηρεί ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου.
​Η διοίκηση και λειτουργία της νέας μικτής εταιρείας θα ασκείται, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης, η οποία θα διασφαλίζει τα συμφέροντα και τους στόχους του ελληνικού δημοσίου και θα κυρωθεί φυσικά με νόμο στη Βουλή κατά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
​Η εταιρεία του αεροδρομίου υπόκειται στο ρυθμιστικό έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας η οποία ασκεί τους ελέγχους τήρησης των κανόνων ασφαλείας και λειτουργίας των αεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων και θα είναι υπεύθυνη για όλα τα συστήματα αεροναυτιλίας του αεροδρομίου.
​Η επιλογή του αναδόχου εταίρου του ελληνικού δημοσίου στη νέα εταιρεία, θα γίνει μέσω ενός διεθνούς διαγωνισμού με καθαρά τεχνοκρατικό δίκαιο και αμερόληπτο χαρακτήρα που εξασφαλίζει το κλίμα εκείνο μέσα στο οποίο επενδυτές και όμιλοι θα επιδείξουν ανταγωνιστικό ενδιαφέρον, ώστε να αναδειχθεί η καλύτερη για τη χώρα μας πρόταση.
​Η διαγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, διαβούλευσης και οριστικοποίησης της σύμβασης παραχώρησης και αξιολόγησης, θα αποκλείει υποκειμενικές κρίσεις, αξιολογήσεις και βαθμολογήσεις.
​Ο διαγωνισμός ξεκινά εντός των επόμενων 30 ημερών. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι να παραλάβουν από το υπουργείο τα σχετικά διαγωνιστικά τεύχη. Εκτιμούμε ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους και φυσικά θα σας ενημερώνουμε τακτικά για την εξέλιξη της διαδικασίας.
​Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση, θα ήθελα να υπογραμμίσω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το έργο για την επενδυτική κοινότητα, η δραστηριοποίηση της οποίας στα πλαίσια μιας τέτοιας συνεργασίας θα αποφέρει εξαιρετικά σημαντικά οφέλη για τη χώρα και τους συμπολίτες μας.
​Έργα σαν κι αυτό, έργα σαν το αεροδρόμιο του Καστελίου, θα μας επιτρέψουν να διεκδικήσουμε ξανά ισότιμα τη θέση μας στην ενωμένη Ευρώπη και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα με προϋποθέσεις που θα μας εξασφαλίσουν ανάπτυξη, ευημερία, πολλές θέσεις εργασίας, σπάζοντας τον κλοιό της μιζέριας και της αναποτελεσματικότητας.
​Το έργο είναι το εφαλτήριο για την πραγματική και αληθινή πρόοδο, κυρίως για τους νέους της πατρίδας μας, για τους νέους άνεργους, τους καλά μορφωμένους οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη τύχη στη ζωή τους.
Μετά τη μη πραγματοποίηση της επένδυσης πριν από δύο χρόνια, περίπου δυόμισι, κρίνεται ότι είναι τώρα η καταλληλότερη στιγμή να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για τη μεγαλύτερη, άμεση, ξένη επένδυση στη χώρα, το αεροδρόμιο του Καστελίου.
Το γεγονός, ότι στους αυτοκινητοδρόμους συμμετέχουν 35 τράπεζες εκ των οποίων οι 31 είναι ξένες τράπεζες, δείχνει το βαθμό εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών και των ξένων τραπεζών στην ελληνική οικονομία.
Το ενδιαφέρον, με το οποίο αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο project, αποδεικνύει, ότι η χώρα πλέον έχει πλήρως σταθεροποιηθεί. Έχουν πάψει τα ερωτηματικά για την έξοδο από το ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η χώρα ικανοποίησε μια σειρά από πολύ σημαντικούς στόχους. Οι επιτυχίες αυτές την καθιστούν ως μια βιώσιμη οικονομία στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Αυτό είναι σήμερα το επίτευγμα, αν θέλετε.
​Η ελληνική οικονομία, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει επιτεύγματα και αυτά βοηθούν στο να αναπτυχθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον – το οποίο είναι έμπρακτο – και μια μεγάλη προσέλευση επενδυτών οι οποίοι είναι έτοιμοι να εισέλθουν στην ελληνική αγορά και να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε πάρα πολλούς τομείς.
​Αυτό είναι το κλειδί, αν θέλετε, της επιτυχίας που έχει πραγματοποιήσει η χώρα μετά από πολύ κόπο, αγώνες, μετά από πολλές θυσίες, αλλά τελικά μ’ ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να διαφυλάξουμε. Βρισκόμαστε στην καλύτερη στιγμή μετά την προχθεσινή απόφαση του Eurogroup.
​Αυτό το αποτέλεσμα οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, ως επίτευγμα, ως μια παρακαταθήκη, για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα που είναι η έξοδος στις αγορές, η ρύθμιση του χρέους και τελικά η ανάπτυξη η οποία έτσι κι αλλιώς μετά απ’ αυτά έρχεται και μάλιστα με υψηλούς ρυθμούς αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο οι αυτοκινητόδρομοι θα μας δώσουν περίπου 1,5%. Ανάπτυξη θα φέρει και ο τουρισμός. Φέτος προβλέπεται με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας και μας έχει παραδώσει το Eurocontrol, για τις αφίξεις-αναχωρήσεις και τις προσγειώσεις των αεροπλάνων, αύξηση σε σχέση με πέρυσι που υπερβαίνει το 20%. Αυτό σημαίνει ότι θα πλησιάσουμε και θα υπερβούμε, μάλλον, τα 20 εκατομμύρια επισκέπτες στη χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα.
Αν σκεφτούμε, όπως σας είπα στην αρχή, ότι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου παρουσιάζει μια οριακή αύξηση της τάξεως του 15% ενώ το διπλανό αεροδρόμιο των Χανίων και μια σειρά αεροδρόμια της χώρας, της νησιωτικής Ελλάδας αλλά και της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως είναι η Καλαμάτα για παράδειγμα, παρουσιάζουν αύξηση 40% και 50%, τότε η αναγκαιότητα για την ίδρυση, τη δημιουργία και λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, καθίσταται επιτακτική.