Στόχος η δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής της χώρας

Απάντηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ, Ν. Τσουκαλά, σχετικά με την χρηματοδότηση του εμπορικού τμήματος του λιμανιού της Πάτρας.

 

Ίσως θα ήταν πιο χρήσιμο ο κύριος συνάδελφος να υπέβαλε αυτή την ερώτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας προκειμένου να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα σε ότι αφορά τη λιμενική πολιτική της χώρας, για την οποία είναι υπεύθυνη η Γενική Γραμματεία Λιμένων και, εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο θα συντάξει τη στρατηγική ανάπτυξης του εθνικού λιμενικού συστήματος. Αυτό με πληροφορούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εθνικής λιμενικής πολιτικής για τη διακυβέρνηση και τη διοικητική οργάνωση των λιμένων διαμορφώθηκαν τα κεντρικά λιμενικά δίκτυα της χώρας. Για τη δυτική Ελλάδα διαμορφώθηκε το Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδας, αποτελούμενο από τον ΟΛΠΑ της Πάτρας, την Ηγουμενίτσα και την Κέρκυρα. Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν και διάφορα λιμενικά ταμεία του συνόλου της δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, το 2013 επανακαθορίστηκαν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, της γνωστής ΕΣΑΛ. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται ο γενικός σχεδιασμός των μελετών και των έργων για τη δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και ο καθορισμός προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του θεσμοθετημένου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών υπάρχει η μελέτη κατασκευής του εμπορικού κρηπιδώματος του Λιμένα Πατρών σε συνδυασμό με υποδομές για μεταφορές. Με βάση αυτά που σας είπα προηγουμένως –που επαναλαμβάνω ότι δεν είναι δικές μου γνώμες και δεν είναι δικά μου πορίσματα ως Υπουργείο- φαίνεται ότι ο εμπορικός λιμένας δεν απαιτείται να είναι λιμένας εμπορευματοκιβωτίων, αλλά πολυχρηστικός λιμένας, δηλαδή για πορθμειακές γραμμές και οριζόντια διακίνηση φορτίων.

Όλα αυτά τα θέματα φυσικά θα πρέπει να διευκρινιστούν από την ΕΣΑΛ και να επικαιροποιηθούν οι σχετικές τεχνικές μελέτες, εφόσον από τη γενικότερη λιμενική πολιτική, αλλά και από την πολιτική του Δικτύου Λιμένων Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιωθεί η ανάγκη κατασκευής του εμπορικού κρηπιδώματος του Λιμένα Πατρών.

Κύριε Τσούκαλη, για να εξεταστεί σήμερα η βιωσιμότητα του έργου του εμπορικού τμήματος – του οποίου το κόστος ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς το μηχανολογικό εξοπλισμό – θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας του με βάση τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις από τη μια πλευρά και τη λειτουργία του λιμένα σε σχέση με τα άλλα λιμάνια, τον Αστακό και την Ηγουμενίτσα, καθώς και την πρόοδο των έργων υποδομής που σχετίζονται με τη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος-Πάτρα-Λιμάνι και τις συνδέσεις του Λιμένα Αστακού, κλπ.

Σε ότι έχει σχέση με τη χρηματοδότηση του έργου, που δημοπρατήθηκε τον Αύγουστο του 2001 και αφορά την ολοκλήρωση του επιβατικού τμήματος του λιμένα με την κατασκευή της πέμπτης νηοδόχου και των αναγκαίων κτηριακών εγκαταστάσεων, έχει υποβληθεί στις 24.12.2013 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αίτηση επιβεβαίωσης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για το έργο «Νέος Λιμένας Πατρών, Τμήμα Πρώτης Φάσης» προς συγχρηματοδότηση από το περιφερειακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

Επίσης, έχει κοινοποιηθεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όπως προβλέπεται και είναι υποχρεωτικό, ο φάκελος κρατικών ενισχύσεων, καθώς και όλες οι διευκρινιστικές απαντήσεις επί σχετικών ερωτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης και αναμένεται η απάντηση και έγκριση. Ευχαριστώ.

 

Δευτερολογία

 

Επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι σε θέση ως αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών να καθορίσω και να αποφασίσω τη λιμενική πολιτική της χώρας. Ανήκει σε άλλο συνάδελφο.

Από εκεί και πέρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η πορεία υλοποίησης της εργολαβίας του τρίτου τμήματος της πρώτης φάσης του νέου λιμανιού –έχουμε μια σύμβαση του 2012, έχουμε 51 εκατομμύρια ευρώ- είναι στο σύνολό της επιλέξιμη. Έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 19 εκατομμυρίων περίπου στο 37% του έργου.

Όσον αφορά το άλλο, σας είπα ότι περιμένουμε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μεγάλο έργο που σημαίνει ότι πάει στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής πολιτικής και στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού προκειμένου να πάρουμε τις αναγκαίες εγκρίσεις.

Στη συνέχεια, θα σας παρακαλέσω πολύ, να γίνει μια κουβέντα συνολική με το Υπουργείο Ναυτιλίας –και εμάς φυσικά- για να έχουμε μια συνολική εικόνα που θα πάμε τα επόμενα βήματά μας. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα που θέτετε ουσιαστικά με την ερώτησή σας και δεν μπορώ να απαντήσω –επαναλαμβάνω- ούτε μπορώ να προκαθορίσω τις αποφάσεις για τις στρατηγικές επιλογές άλλων Υπουργείων.

Όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου, οι εργασίες εκτελούνται κανονικά. Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές, οι εργασίες εξυγίανσης. Η υλοποίηση των στατικών εργασιών στους δυο τερματικούς σταθμούς είναι σε ποσοστό 75% στον πύργο ελέγχου 100% και στο κτήριο των καταστημάτων 65%. Το έργο αναμένεται να περαιωθεί εντός των ορίων της συμβατικής προθεσμίας, σε σαράντα τέσσερις μήνες από τότε που άρχισε, δηλαδή εντός του Ιανουαρίου του 2016.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.