Μόνιμη και ολοκληρωμένη αντισεισμική πολιτική

Απάντηση του Υπουργού Μ. Χρυσοχοΐδη σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή κ. Κωνσταντινίδη στη Βουλή, σχετικά με την αντισεισμική προστασία της Θεσσαλονίκης,

 

Είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ο συνάδελφος κ. Κωνσταντινίδης μου απευθύνει μια ερώτηση, ως αρμόδιο Υπουργό, η οποία πραγματικά αναφέρεται στη λογική του προλαμβάνειν και στο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα έγκαιρα, πριν εκδηλωθούν, παρά αφού εκδηλώνονται. Επίσης, η Κεφαλονιά μας θύμισε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία περικλείει το 70% της σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης και οφείλουμε διαρκώς να είμαστε άγρυπνοι και να έχουμε μηχανισμούς ετοιμοπόλεμους και αξιόμαχους, για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που εμφανίζονται καθημερινά.

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο ΟΑΣΠ, είναι ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή και το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών θέτει άξονες, προτεραιότητες, δράσεις, για να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική σε όλα τα επίπεδα.

Από το 2001 μέχρι σήμερα υλοποιείται η πολιτική, στην οποία αναφέρεται ο κ. Κωνσταντινίδης στην ερώτησή του. Με την εποπτεία του ΟΑΣΠ υλοποιείται ένα πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου κτηρίων δημοσίας και κοινωφελούς χρήσης, το οποίο βρίσκεται στο πρώτο στάδιο, δηλαδή στον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο.

Στόχος του ελέγχου αυτού είναι η καταγραφή των υφισταμένων κτηρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης και μια πρώτη εκτίμηση της σεισμικής τους επάρκειας, προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για τον περαιτέρω έλεγχο και τη λήψη μέτρων προστασίας με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται σε σχετικά δελτία.

Θέλω να επισημάνω ότι η διαδικασία του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου δεν αναστέλλει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των αρμοδίων φορέων για τη λήψη άμεσων και επειγόντων μέτρων για προστασία του κοινού και των εργαζομένων από κτήρια που κρίνονται επικίνδυνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται σε κάθε επίπεδο διοικητικής δομής της χώρας, από τους φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας και ασφάλειας των κτηρίων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με έγγραφο που έχει αποστείλει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην οποία επίσης απευθύνεται και η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου, εδώ και δύο χρόνια περίπου.

Μέχρι σήμερα, λοιπόν, έχουν σταλεί απ’ όλη την Ελλάδα στον ΟΑΣΠ 12.741 δελτία πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, τα οποία αφορούν κτήρια δημόσια, κοινωφελούς χρήσης, τα οποία έχουν εισαχθεί στην ηλεκτρονική βάση του Οργανισμού.

Από τα δελτία αυτά, το 25% αφορά σε κτήρια κατασκευασμένα πριν από το 1959.

Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης αυτών των κτηρίων διαβιβάζονται στα γραφεία των περιφερειακών και των γενικών γραμματέων των αποκεντρωμένων διοικήσεων, προκειμένου να προβούν πια σε ενέργειες συγκεκριμένες, για να αποκαταστήσουν, όπου υπάρχει ανάγκη, τις βλάβες.

Τώρα για τη Θεσσαλονίκη έχουν αποσταλεί και έχουν βαθμονομηθεί στον ΟΑΣΠ οκτακόσια ογδόντα τρία δελτία, τα οποία αφορούν κτήρια σχολείων, νοσοκομεία, πανεπιστημιακά κτήρια, όσα αναφέρει ο συνάδελφος στην ερώτησή του.

Αυτή τη στιγμή το υπουργείο έχει αναλάβει πρωτοβουλία προς τους δημόσιους οργανισμούς που εποπτεύει ο ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ & ΘΕΜΙΣ για την επίσπευση αυτών των ελέγχων. Παράλληλα, έχει συστηθεί μια δευτεροβάθμια επιτροπή, προκειμένου να προχωρήσει στη λήψη μέτρων και στην κατάθεση προτάσεων, έτσι ώστε να υπάρξει ακόμα πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος.

Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο ότι όλες αυτές

οι διαδικασίες πρέπει να αποκτήσουν μονιμότητα, ταχύτητα, θεσμικότητα και συνέχεια έτσι ώστε όλα τα δημόσια κτήρια, τα κτήρια κοινωφελούς χρήσης, να υποστούν τον δέοντα έλεγχο προκειμένου να παραδίδουμε κάθε μέρα στα παιδιά μας ασφαλή κτήρια.

Θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου του ΟΣΚ – ο οποίος σήμερα ονομάζεται «Κτιριακές Υποδομές» μετά τη συνένωση και συγχώνευση με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου – και σε συνεργασία με τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των πέντε Πολυτεχνείων της χώρας, πραγματοποιήθηκε πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τέσσερα στατικά ανεξάρτητα σχολικά κτήρια.

Σε όλες τις περιπτώσεις έχουν ενημερωθεί οι οικείες περιφερειακές ενότητες για τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου, επισημαίνοντας τα σχολεία για τα οποία απαιτούνται παρεμβάσεις, με την πλειοψηφία αυτών των προβλημάτων,  να οφείλονται κυρίως σε κακή συντήρηση.

Στη Θεσσαλονίκη ο ΟΣΚ σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υλοποίησε Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου στα σχολικά κτήρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, δηλαδή προ του 1959. Διενεργήθηκε όντως, όπως είπε ο συνάδελφος, ταχύς οπτικός έλεγχος σε διακόσια σαράντα έξι στατικά ανεξάρτητα σχολικά κτήρια της Θεσσαλονίκης.

Βεβαίως, πρέπει να πούμε και να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία οι επισκευές, αλλά ακόμα και μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις, στο φέροντα οργανισμό είναι ευθύνη και αρμοδιότητα των δήμων και μάλιστα ανεξάρτητα από την αιτία που τις προκαλεί, ώστε οι δήμοι να παρέμβουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, θα έλεγα ότι επιδίωξη του οργανισμού «Κτιριακές Υποδομές», πρώην ΟΣΚ, είναι η επέκταση του Προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου για τον έλεγχο και των υπολοίπων διδακτηρίων σε όλη τη χώρα.

Επίσης, θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο της νέας διοικητικής δομής της χώρας, μετά τον «Καλλικράτη», από το Νοέμβριο του ’11 μέχρι το τέλος του ’12 υλοποιήθηκαν συναντήσεις συνεργασίας με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας των περιφερειών, των περιφερειακών ενοτήτων, των εμπλεκομένων περιφερειακών αποκεντρωμένων διοικήσεων κ.λπ., με θέμα «Πρόληψη και ετοιμότητα για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση σεισμού». Μία τέτοια συνάντηση έγινε και στη Θεσσαλονίκη πριν από ενάμισι χρόνο περίπου, τον Ιούλιο του ’12.

Η δίκη μου διαρκής κατεύθυνση προς τον ΟΑΣΠ, είναι να προχωρήσουμε γρήγορα στην κατάρτιση ενός μόνιμου, υπό στενή παρακολούθηση προγράμματος, έτσι ώστε η αντισεισμική καθημερινή προσπάθεια να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής του κράτους, της αυτοδιοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των περιφερειών. Διότι, πιστεύω ότι είναι ζήτημα που αφορά και τις ζωές των ανθρώπων και την ανάπτυξη της χώρας.

Το τελευταίο παράδειγμα της Κεφαλονιάς, μας έδειξε ότι δύο πολύ θωρακισμένες πόλεις, όπως είναι το Ληξούρι και το Αργοστόλι άντεξαν από ένα πάρα πολύ ισχυρό σεισμό. Πραγματικά είχαμε κτήρια τα οποία έγιναν με βάση ισχυρούς κανονισμούς, οι οποίοι τηρήθηκαν κι έτσι δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ζωή και ταυτόχρονα οι ζημιές είναι πολύ μικρές σε σχέση με το τεράστιο μέγεθος του σεισμού.

Θα είμαστε εδώ, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσουμε ξανά και σε άλλες ερωτήσεις, προκειμένου να καταδείξουμε την πρόοδο που πρέπει να γίνει στη χώρα. Εγώ πραγματικά θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο, γιατί προληπτικά έκανε αυτήν την ερώτηση για τη Θεσσαλονίκη.

Ευχαριστώ πολύ.