Ευκαιρία ανάδειξης της δυναμικής της Ελλάδας και υλοποίησης σταθερών βημάτων ανάκαμψης η ανάληψη της προεδρίας

Αφιέρωμα της εφημερίδας “Ναυτεμπορική” στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Μοχλός ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Ευκαιρία για την ανάδειξη της δυναμικής της Ελλάδας και την υλοποίηση σταθερών βημάτων ανάκαμψης αποτελεί για το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η ανάληψη από τη χώρα μας της προεδρίας, από την 1η Ιανουαρίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δίνεται στη χώρα μας η δυνατότητα να αποκτήσει ξανά την εξωστρέφεια που της αρμόζει και της χρειάζεται» δηλώνει στη «Ν» με την ευκαιρία με την ευκαιρία του αφιερώματος ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προσθέτοντας:

Δίνοντας μία κρίσιμη μάχη το τελευταίο χρονικό διάστημα για την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων και δεδομένου ότι μεταφορές, επικοινωνίες και οι διεπαφές τους, αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης, η Ελληνική Προεδρία αποτελεί ευκαιρία…

Οι προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εν όψει της ελληνικής προεδρίας «η 5η από την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε. το 1981» και σε αναλογία με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ορίζονται από δύο θεματικά αντικείμενα: τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες.

Στις μεταφορές βασικός πυλώνας είναι η ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου των μεταφορών, η αφοσίωση στον επιβάτη και τα δικαιώματά του, η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αλλά και τα  καθαρά μεταφορικά μέσα. Η στόχευση για τις επικοινωνίες και τηλεπικοινωνίες εστιάζεται στο τρίπτυχο ασφάλεια, καινοτομία, προσβασιμότητα για όλους σε όρους κόστους και δυνατοτήτων.

Άξονες προτεραιοτήτων

 

Α. Χερσαίες, Αεροπορικές, Διατροπικές Μεταφορές:

 • Στις σιδηροδρομικές μεταφορές που αποτελούν άλλωστε και αντικείμενο αιχμής και μείζονος σημασίας, η Ελληνική Προεδρία δίνει έμφαση στην ολοκλήρωση του Τεχνικού Σκέλους του 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου με τον Κανονισμό για τον Οργανισμό για την Ασφάλεια των Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERA) και του προγράμματος για την έρευνα στις σιδηροδρομικές μεταφορές (Shift2Rail), ενώ θα ξεκινήσει και τις συζητήσεις για το πολιτικό σκέλος του 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου.
 • Στον τομέα των οδικών μεταφορών, έχει μπει ως προτεραιότητα από το Υπουργείο μας η πρόταση για την ανάπτυξη του διαλειτουργικού συστήματος e-CALL σε όλη την Ένωση, με στόχο τη μείωση του αριθμού των θυμάτων και της σοβαρότητας των τραυματισμών εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και η πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα μέγιστα βάρη και διαστάσεις των οχημάτων, που στοχεύει  στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης  των βαρέων οχημάτων και στην αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.
 • Στον τομέα των Αεροπορικών Μεταφορών, η ελληνική προεδρία αναλαμβάνει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Ευρωκοινοβούλιο της νομοθετικής πρότασης για το θόρυβο (μέρος του αεροπορικού πακέτου), ενώ θα συνεχίσει τις συζητήσεις για την πρόταση κανονισμού για τα δικαιώματα επιβατών.
 • Στον τομέα των διατροπικών ή οριζόντιων θεμάτων αποτελεί προτεραιότητα η πρόταση για τα εναλλακτικά καύσιμα, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ και ζητήματα που σχετίζονται με θέματα εσωτερικής ναυσιπλοΐας  (ΝΑΪΑΔΕΣ) και αστική κινητικότητα αναμένεται να απασχολήσουν τις εργασίες της προεδρίας.
 • Τέλος, στις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας για τον τομέα των Μεταφορών περιλαμβάνεται το διαχρονικό ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας και τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS), που βρίσκονται στην καρδιά της θεματολογίασ του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών, που θα πραγματοποιηθεί 8 Μαΐου 2014 στην Αθήνα.

Β. Επικοινωνίες

 • Στον τομέα των Επικοινωνιών, η ελληνική προεδρία δίνει έμφαση στην προώθηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό και διατομεακό πλαίσιο στην ΕΕ, για ασφαλείς, αξιόπιστες και φιλικές προς τον χρήστη ηλεκτρονικές συναλλαγές.
 • Παράλληλα, η ελληνική προεδρία θα πρωθήσει, τη νομοθετική πρόταση για τη μείωση του κόστους εγκατάστασης δικτύων, καθώς μετά τη μείωση του προϋπολογισμού για τις τηλεπικοινωνίες στον χρηματοδοτικό μηχανισμό για τη Σύνδεση των Υποδομών της Ευρώπης (Connecting Europe Facility “CEF”), η ανωτέρω πρόταση θα συνδράμει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και στην επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού θεματολογίου.
 • Επίσης, η Πρόταση Οδηγίας σχετικά με τα μέτρα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας, αφού η βελτίωση της ασφάλειας του Διαδικτύου και των δικτύων και συστημάτων πληροφορικής γενικότερα, αποτελεί ένα εξαιρετικής σημασίας εγχείρημα για όλους.
 • Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις που ξεκίνησαν επί λιθουανικής προεδρίας για τη Δημιουργία μίας Ενιαίας Αγοράς Τηλεπικοινωνιών, καθώς η εφαρμογή της θα αλλάξει το χάρτη των τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ε.Ε.
 • Δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία και πρόνοια για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, η ελληνική προεδρία θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της και θα προσπαθήσει να προωθήσει την υιοθέτηση ενός πλαισίου αρχών και τεχνικών για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων φορέων του δημοσίου τομέα, με σκοπό το περιεχόμενό τους να καταστεί προσβάσιμο σε όλους – ανεξαιρέτως – τους χρήστες-πολίτες της ΕΕ.
 • Ο κατάλογος των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περιλαμβάνει και τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης (GNSS-GALILEO), όπου προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αυξημένο ενδιαφέρον των κρατών – μελών της Ε.Ε. σε θέματα ασφάλειας, θα συνδράμουμε στην ολοκλήρωση του τροποποιητικού Κανονισμού σχετικά με τη σύσταση του Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Ραδιοπλοήγησης, ενώ θα προωθήσουμε και την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τα Ελάχιστα Κοινά Πρότυπα (Common Minimum Standards) για τις υπηρεσίες “PRS”, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες στο θέμα των δορυφορικών συστημάτων Ραδιοπλοήγησης.