Έλεγχος της Πολιτείας για τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη δημόσια υγεία

Απάντηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτού Α. Κακλαμάνη σχετικά με τις κεραίες κινητής ευρυζωνικότητας

Όπως είπε ο συνάδελφος, ο Πρόεδρος κ. Κακλαμάνης, εδώ προκύπτουν τρία ζητήματα για τα οποία κάποιος πρέπει να αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Το πρώτο αφορά στη νομιμότητα και την εμπέδωσή της σε ένα χώρο, ο οποίος έχει και θέματα ανταγωνισμού. Το δεύτερο αφορά τα ζητήματα της διαφάνειας, κατά πόσο δηλαδή το κράτος, η διοίκηση λειτουργεί κάτω από κανόνες, κατ’ αρχήν με μία δημόσια διαβούλευση. Όταν μπαίνει μία παράνομη κεραία είναι προφανές ότι δεν καταπατάται μόνο η νομιμότητα, αλλά καταπατώνται και οι διαδικασίες διαβούλευσης, διαφάνειας και βέβαια το μεγάλο θέμα που ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, το θέμα της δημόσιας υγείας.

Είχε επανέλθει ο κ. Κακλαμάνης στο θέμα. Διαβάζοντας την ερώτησή του, λοιπόν, έκανα μία πρώτη έρευνα και διαπιστώνω με λύπη μου κι εγώ ότι δεν υπάρχουν κατ’ αρχήν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, κυρίως από την πλευρά της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Και δεν υπάρχουν ενώ η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιχειρεί με διαφάνεια να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα στο σχετικό ιστότοπο που έχει η Επιτροπή. Ωστόσο είναι αδύνατο από την άλλη πλευρά να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά η οποία απαιτείται.

Εδώ, λοιπόν, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να συστήσουμε γρήγορα μία μεικτή Επιτροπή, η οποία να δει όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις. Διότι πράγματι, όπως αναφέρθηκε ο Πρόεδρος κ. Κακλαμάνης, έχουμε ένα ζήτημα. Ψηφίστηκε ένας νόμος στις 7/3/2012. Από εκείνη την ημέρα που δημοσιεύθηκε ο νόμος όλες οι άδειες με έναν τρόπο νομιμοποιήθηκαν, εφόσον είχαν θετική γνωμάτευση της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ταυτόχρονα είχε υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας στην Εθνική Επιτροπή.

Σήμερα, λοιπόν, έχουμε επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα μία άδειες κατασκευών κεραιών, επτά πιστοποιητικά πληρότητας που στην πλειοψηφία τους αφορούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι άδειες αυτές έχουν χορηγηθεί όλες από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το πρώην Υπουργείο Μεταφορών, έχουμε τρεις χιλιάδες περίπου αιτήσεις χορήγησης αδειών κεραιών και χίλιες εξακόσιες δεκατρείς αιτήσεις τροποποίησης χορηγηθεισών αδειών που υπάγονται στη συγκεκριμένη διάταξη, δηλαδή της παράτασης. Άρα, ουσιαστικά το 1/3 περίπου των κεραιών ήταν σε εκκρεμότητα πριν από ενάμιση περίπου χρόνο.

Άρα, το Μάρτιο του 2014, δηλαδή σε λίγους μήνες, θα κληθεί η ελληνική Πολιτεία να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο πραγματικά αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε αταξία.

Πρέπει να σας πω –και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ότι μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί κάποια πρόστιμα, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Κακλαμάνης προηγουμένως, όπως εβδομήντα έξι πρόστιμα σε μία εταιρεία αξίας 1.330.000 ευρώ, πενήντα επτά πρόστιμα σε μια άλλη εταιρεία αξίας 970.000 ευρώ, ογδόντα οκτώ πρόστιμα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε μια άλλη και επίσης σε μία άλλη εταιρεία εκατόν οκτώ πρόστιμα αξίας 2 εκατομμυρίων περίπου ευρώ.

Αυτό, κατά τη γνώμη  μου, είναι ένα δείγμα όλης της προσπάθειας που γίνεται. Δεν αποτελεί, όμως, ουσιαστικά την πλήρη καταπολέμηση και την πλήρη αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:

 

Κύριε Πρόεδρε, πρόθεσή μου δεν είναι να φέρω καμία παράταση, αλλά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ριζικά. Διότι εγώ πιστεύω ότι πράγματι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δουλεύει σωστά. Δυστυχώς, όμως, το πλέγμα των διατάξεων από την μια πλευρά και από την άλλη η ποσοτική αδυναμία αντιμετώπισης του προβλήματος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι απαιτείται η συμμετοχή και άλλων Αρχών, όπως είναι η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, οι Υπηρεσίες Προστασίας του Περιβάλλοντος, αποτελούν, όπως αντιλαμβάνομαι, έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας που τελικά καταλήγει σε μια Επιτροπή η οποία δεν μπορεί να ελέγξει..

Αυτό λοιπόν, θα προσπαθήσω το επόμενο χρονικό διάστημα να κάνω. Έχω ζητήσει συγκριμένες προτάσεις από την ΕΕΤΤ και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να γίνουμε αποτελεσματικοί, ταχείς και κυρίως να προστατέψουμε με τρόπο αποτελεσματικό τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και κυρίως τη δημόσια υγεία.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.