Ζήτημα δημοκρατίας και ανάπτυξης η αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος

Ομιλία υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για το ψηφιακό μέρισμα στη Βουλή

Ανέλαβα την πρωτοβουλία, να ενημερώσω την επιτροπή μαζί με τους συνεργάτες μου. Είναι παρών ο κύριος Μενέλαος Δασκαλάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), κ. Δεληκωστόπουλος, το μέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), κ. Παπαουλάκης και συνεργάτες από την επιτροπή. Είμαστε εδώ, για να σας ενημερώσουμε για την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή από την ελληνική πολιτεία, ώστε να υλοποιηθούν δύο βασικοί στρατηγικοί στόχους.

Ο πρώτος στόχος, είναι να κάνουμε ένα αποδοτικότερο πλάνο κοινωνικής, τεχνολογικής και οικονομικής αξιοποίησης του ψηφιακού μερίσματος. Ο δεύτερος, να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο ως χώρα, για την ταχεία και αποδοτικότερη υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης στην τηλεόραση δηλαδή, τον χάρτη ψηφιακής τηλεόρασης.

Το ραδιοφάσμα, όπως ξέρετε, είναι καθοριστικής σημασίας για την παροχή μεγάλου εύρους υπηρεσιών, εκπροσωπεί 2,2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, συνιστά σημαντικό παράγοντα για την πρόοδο και την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πολιτική ραδιοφάσματος, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό και αποδοτικό πλάνο ανακατανομής του φάσματος συχνοτήτων για τη δυνατότητα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με τα μέγιστα δυνατά οφέλη από πλευράς οικονομιών κλίμακας, καινοτομίας και λειτουργικότητας.

Ουσιαστικά, πάμε να βάλλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Να θέσουμε κανόνες και σταθερές μεταξύ Μ.Μ.Ε., κράτους και κοινωνίας. Για πρώτη φορά, κάνουμε το λειτουργικό διαχωρισμό μεταξύ του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος, ενός σπάνιου πόρου, που είναι οι παλιές συχνότητες και παρόχων περιεχομένου, που ουσιαστικά είναι τα κανάλια, οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί. Αυτούς τους κανόνες, μέσα από το διαγωνισμό, που φέρνουμε στην Επιτροπή για ενημέρωση, τους έχει θεσπίσει το Υπουργείο και ειδικότερα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους ψηφιακής τηλεόρασης. Σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία ψηφιακής μετάβασης της χώρας. Είναι το βασικό ορόσημο στη πορεία για την απελευθέρωση του ψηφιακού μερίσματος και την απόδοση του στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Είναι γνωστό, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη, να προχωρήσουν στη ψηφιακή μετάβαση από το 2012. Όπως και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε αίτημα για την επέκταση αυτής της υποχρέωσης, διότι στη χώρα μας υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα και ιδιαιτερότητες, όπως είναι το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας. Σχεδόν το 99% σήμερα της τηλεοπτικής διανομής περιεχομένου στη χώρα μας, βασίζεται παραδοσιακά στην επίγεια τηλεόραση. Η Ελλάδα δεν έχει άλλες μορφές, όπως για παράδειγμα καλωδιακή τηλεόραση, που έχουν μια σειρά από χώρες της Ε.Ε..

Πρόσφατα υπήρξε αλλαγή του ιδιαίτερου καθεστώτος λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών μέσω του ν.4070/12, με τον οποίο υπέρχεται για πρώτη φορά ο λειτουργικός διαχωρισμός μεταξύ παρόχου δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης και παρόχου περιεχομένου. Ο πάροχος ψηφιακού δικτύου είναι εκείνος, ο οποίος στέλνει το σήμα και ο πάροχος περιεχομένου είναι οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Έτσι, προκύπτει η υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού με αυτόν τον νόμο και τις υποχρεώσεις που ανέφερα προηγούμενα οι οποίες προκύπτουν από την Ε.Ε.. Επίσης, έχουμε την υποχρέωση να προχωρήσουμε στην διαδικασία της διαγωνιστικής αδειοδότησης παρόχου δικτύου για τη νόμιμη χρήση του τηλεοπτικού φάσματος. Βέβαια μέχρι σήμερα, υπήρχαν επιπλέον προβλήματα που αφορούσαν στην εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλη αυτή την υπόθεση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τους ανωτέρω λόγους, στην Ελλάδα υποχρεωτική ημερομηνία παύσης αναλογικών εκπομπών, δηλαδή ολοκλήρωσης της ψηφιακής μετάβασης και τερματισμού της αναλογικής τηλεόρασης, είναι η 1η Οκτωβρίου του 2014. Με αυτήν την απόφαση, σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα, θα έχει σβήσει η αναλογική τηλεόραση και με αντίστοιχη ημερομηνία, θα αποδώσουμε το ψηφιακό μέρισμα σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών την 1η Νοεμβρίου του 2014. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια περιουσία του Δημοσίου. Υπολογίζεται, ότι θα εισπράξουμε περίπου 300 εκατ. ευρώ από την εκχώρηση, μέσω διαγωνισμών, του ψηφιακού μερίσματος, που αφορά κυρίως στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας αλλά όχι μόνο.

Έχουμε εκδώσει ως χώρα τον χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με ΚΥΑ, η οποία έχει δημοσιευτεί και αυτή την στιγμή ο πάροχος δικτύου θα είναι υποχρεωμένος με βάση αυτόν τον χάρτη των συχνοτήτων, να καλύψει με 156 κέντρα μετάδοσης όλη την χώρα. Αυτοί που θα είναι οι νέοι πάροχοι ψηφιακού δικτύου, θα πρέπει να καλύψουν με επενδύσεις, σε ένα χρόνο από σήμερα, όλη τη χώρα, ώστε να παρέχεται το δημόσιο αγαθό του φάσματος, δηλαδή της ενημέρωσης και της πληροφόρησης προς όλο τον ελληνικό λαό. Ο πάροχος δικτύου θα προκύψει μέσα από διαγωνιστική διαδικασία. Ο χρόνος παραχώρησης ή εκχώρησης του δικαιώματος είναι 15 χρόνια. Το τίμημα και συγκεκριμένα η τιμή εκκίνησης είναι 16,39 εκατ. ευρώ για τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια και 2,1 για τα περιφερειακά κανάλια. Το ποσό αυτό έχει προκύψει από μια ολοκληρωμένη μελέτη της Επιτροπής και εκπροσώπων των Υπουργείων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών. Έχει, ανάλογα με τις δυνατότητες αγοράς, υπολογιστεί ένα ποσό και αυτό το ποσό έχει, βέβαια, συγκριθεί και με άλλες χώρες, που εφαρμόζουν αντίστοιχες προδιαγραφές, έτσι ώστε να υπάρχει μια αναλογία μεταξύ του δικού μας τιμήματος και της Ε.Ε..

Ο διαγωνισμός έπρεπε να είχε ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου – εδώ έχουμε μια καθυστέρηση – θα ξεκινήσει, προφανώς, τις επόμενες ημέρες και πολύ σύντομα θα υπάρχει ο πάροχος, ο οποίος θα αναλάβει να εγκαταστήσει σε όλη τη χώρα, με βάση τις προδιαγραφές, τις απαραίτητες υποδομές, στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως, έτσι ώστε τον επόμενο χρόνο, την 1η Οκτωβρίου 2014, να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία και να πάμε πλήρως στη ψηφιακή τηλεόραση και στη ψηφιακή μετάβαση, ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια το διαγωνισμό για το ψηφιακό μέρισμα.

Σας ευχαριστώ πολύ.