Μετανάστες
21/11/2015

Μετά τους φράκτες τι;

Το προσφυγικό – μεταναστευτικό θέμα έχει ήδη γίνει εθνικό ζήτημα για την Ελλάδα και θα γίνει πολύ γρήγορα και ζήτημα δημοκρατίας.