«Ένα κόμμα προσκολλημένο στο παρελθόν δεν είναι χρήσιμο»