Για την κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)