Χρειάζεται ομοψυχία, ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδιο εθνικής ασφάλειας