Συνάντηση με τον Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της Ε.Ε. Gilles de Kerchove