Τελετή παράδοσης παραλαβής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη