Γειτονιές ελευθερίας, ούτε αναρχίας, ούτε αστυνομίας