Επίδειξη φτήνιας πολιτικής και ψεύτικης ευαισθησίας