Κατά της αυθαιρεσίας: θεσμικές εγγυήσεις, διαφάνεια, εκπαίδευση