Η Αστυνομία είναι, στην πανδημία, το ΕΣΥ της προστασίας μας