Η απαγόρευση είναι μέτρο προστασίας στην πιο δραματική στιγμή της πανδημίας