Η βία κατά των γυναικών χρειάζεται, σταθερά και συστηματικά, να μείνει πίσω μας