Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ιστορικά, άλλαξαν τη χώρα