Απουσιάζει αυτή τη στιγμή η τολμηρή φωνή του ριζοσπαστικού μέτρου