Παράκαμψη Χαλκίδας: ένα έργο μεγάλης αναπτυξιακής αξίας