Η ψηφιακή οικονομία παράγοντας ανάπτυξης των υποδομών της Χώρας