Πολυνομοσχέδιο λύση σε λειτουργικά ζητήματα των μεταφορών και των δικτύων