Ιστορική συμφωνία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πέντε μεγάλες αλλαγές