«Να βγούμε από τη λογική της διαχείρισης και να πάμε στη λογική της υπεράσπισης του δημοσίου και κοινού συμφέροντος»