Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι αφορμή, για να κάνουμε ή να μην κάνουμε εκλογές.