«Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ούτως ώστε η Κεφαλονιά να γίνει καλύτερη από πριν»