«Φιλοσοφία μας, ένα αστικό τρένο, φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές, γρήγορο και αποτελεσματικό»