«Σχεδιάζοντας αλλιώς το αυτοκίνητο, είναι σαν να αλλάζουμε συνολικά το παράδειγμα ζωής»