«Πολιτικός είναι εκείνος που αλλάζει, όχι εκείνος που σφάζει»