Αλλαγές για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τη δίκαιη και αναλογική φορολόγηση