Η φυσιογνωμία ενός κόμματος είναι οι πολιτικές, η ιδεολογία και το αξιακό σύστημα του