«Στη Θεσσαλονίκη με το μετρό μαθαίνουμε την δημοκρατία καλύτερα γιατί μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις βρίσκουμε λύσεις»