«Να κάνουμε πολιτική δουλεύοντας και όχι δηλώνοντας»