«Με ένα ευρώ την ημέρα απεριόριστες μετακινήσεις σε όλη την πόλη»