Δεν μπορεί να είναι κανείς ικανοποιημένος εντός του ΠΑΣΟΚ για το 8%