«Καμία απολύτως υποχώρηση στην εφαρμογή της σύμβασης και του νόμου»