Εκτέλεση έργου με βάση τους κανόνες και τους ρυθμούς της σύμβασης και το νόμο