Στόχος η δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής της χώρας