Το δημόσιο θα προασπίσει μέχρι τέλους τα συμφέροντά του