Λειτουργικό το αεροδρόμιο Χανίων απορροφά τις αυξανόμενες δραστηριότητες