Η Ελλάδα ως κέντρο διαμετακομιστικών δραστηριοτήτων για την Ευρώπη, την Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική