Προσοχή στη νομιμότητα, μεγάλη ευαισθησία για τον άνθρωπο