Έχω υποχρέωση και ευθύνη για αποκατάσταση της λειτουργίας της παλαιάς γέφυρας Χαλκίδας