Έλειψε το μέτρο, η συνεννόηση και η συνεργασία στον Αχελώο