Τα έργα ευκαιρία να τονωθεί η τοπική και εθνική οικονομία