Ξαναρχίζουν τα έργα, ξαναρχίζει η Ελλάδα την ανάπτυξή της