Ευκαιρία ανάδειξης της δυναμικής της Ελλάδας και υλοποίησης σταθερών βημάτων ανάκαμψης η ανάληψη της προεδρίας