Η Ελλάδα έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αεροπλοΐα