«Έχω την ευθύνη να ολοκληρώσω το έργο, να ξεκινήσουν οι αυτοκινητόδρομοι, να δουλέψει ο κόσμος και να ενισχυθεί η οικονομία»